| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

Војна обавеза

 

Народна Скупштина Републике Србије донела је 15.12.2010.г. Одлуку о обустави обавезе служења војног рока („Сл. гласник РС", бр. 95/10).

Одлука о обустави обавезе служења војног рока предвиђа да се:

обавеза служења војног рока у Војсци Србије обуставља са одслужењем војног рока последње партије војника упућене у 2010.г., а односи се и на регруте који су, због приговора савести, служење војног рока заменили цивилном службом;
од 01.01.2011.г., упућивање на служење војног рока у Војсци Србије вршиће се по принципу добровољности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 95/10).
РЕГУЛИСАЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ

Након усвајања Одлуке о обустави служења војног рока, држављанин Републике Србије, који борави у иностранству, подлеже обавези увођења у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва и обавези служења у резервном саставу.

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

У војну евиденцију ДКП уводи се лице:

које стално борави у иностранству (уводи се у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било ког разлога није уведено у војну евиденцију)
које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године (дужно је да се у року од 30 дана од дана преласка државне границе пријави надлежном ДКП)
Приликом увођења у војну евиденцију ДКП РС, лице доноси на увид следећа документа:

путну исправу
доказ о месту пребивалишта у иностранству
доказ о месту пребивалишта у РС

Двојни држављани

Уколико лице поред држављанства РС поседује и држављанство друге земље, документацију о томе, посредством ОКП, доставља надлежном Центру МО за локалну самоуправу. Ако је лице, које поседује двојно држављанство, одслужило војни рок друге земље чије држављанство поседује, може поднети захтев за превођење у резервни састав Војске РС.

За држављане Републике Србије, који нису служили војни рок, Центри Министарства одбране за локалну самоуправу ће по службеној дужности доносити решења о превођењу у резервни састав када лице наврши 30 година.

Решења о превођењу у резервни састав држављанима млађим од 27 година, под условом да испуњавају услове из члана 44. и 66. став 4. Закона о радној, војној и материјалној обавези, биће доношена на њихов захтев.

ВОЈНА ОБАВЕЗА И ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РС

За држављане Републике Србије, који су извршили законску обавезу увођења у војну евиденцију, не постоји сметња за отпуст из држављанства Републике Србије.


ЗАКОН О АМНЕСТИЈИ

Народна Скупштина усвојила је 23.03.2010.г. Закон о амнестији (Сл.гласник РС бр. 18/10) којим су амнестирани сви починиоци кривичних дела у вези са служењем војног рока од 18. априла 2006. године до дана ступања на снагу овог закона.

Добровољно служење са оружјем

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, служење војног рока се извршава по принципу добровољности. Заинтересовано лице, које привремено или стално борави у иностранству, пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем подноси најближем ДКП.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава губитка путне исправе
Војна обавеза
Информација о бележничким услугама у дипломатско-конзуларним представништвима
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари