| |     latinica | english  
Насловна
Царина

Царина

Царинске потврде


Дипломатско-конзуларна представништва издају потврду потребну ради увоза предмета за домаћинство без плаћања царине.


На потврду имају право наши држављани који су провели непрекидно на раду у иностранству најмање 2 године. Држављани Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно најмање 2, а највише 10 година, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне вредности од 20.000 Евра. Држављани Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно 10 година (или више) ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству без ограничења у погледу вредности.


Боравак у иностранству није основ за стицање права на бесцарински увоз. Потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Р. Србију. Потврда се НЕ односи на моторна возила.


Документација потребна за издавање царинске потврде: важећи пасош Републике Србије, потврда органа стране државе који води евиденцију о радном стажу, доказ о трајном повратку (одјава пребивалишта).


Унос кућних љубимаца

За унос паса, мачака и крзнашица потребно је да су испуњени следећи услови:

да су кућни љубимци трајно обележени на прописан начин;
да кућне љубимце прати пасош издат од стране овлашћеног ветеринара одређене земље, којим се потврђује:
да је кућни љубимац вакцинисан или ревакцинисан против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са упутством произвођача вакцине, у случају да се ради о кућном љубимцу старијем од три месеца;
да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;
да је кућни љубимац од рођења боравио на истом месту и није био у контакту са дивљим животињама које су могле бити изложене инфекцији или се креће у пратњи мајке од које је још увек зависан, у случају да се ради о кућним љубимцима који су млађи од три месеца и нису вакцинисани.

У нашу земљу, поред личног пртљага и лекова за личну употребу, слободно се може унети до 200 цигарета, један парфем или литар алкохолног пића. Посебне дозволе потребне су за живе животиње, сировине животињског порекла, кућне љубимце, као и за биљке и аматерске радио-станице. Забрана без изузетка односи се на оружје и муницију, недозвољене супстанце, отрове и штетне материје као и пиратску робу – плагијате.

Лимит за износ девиза из земље износи 10.000 евра. Унос новца у земљу је и даље неограничен, али су сви путници у обавези да према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пријаве пренос сваке суме изнад 10.000 евра и на улазу и на излазу из земље.

Унос лекова за личну употребу

Лице које улази, односно излази из Републике Србије, може да носи са собом само оне количине лекова које су му потребне за личну употребу или за употребу код животиње која путује с њим, у количини која не може бити већа од шестомесечне потребе у току календарске године, а зависно од природе и дужине болести, коју има он или животиња која путује са њим.

Приликом уласка, односно изласка из Републике Србије, лице је дужно да царинском органу покаже на увид одобрење надлежног министарства за уношење, односно изношење лекова за личне потребе. Одобрење надлежно министарство даје на основу мишљења изабраног лекара. Наведено се не примењује ако лице износи, односно уноси лек у Републику Србију за личну употребу у количини која не може бити већа од количине која му је потребна за 15 дана. Посебни услови важе за преношење лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце.

Увоз моторних возила

Детаљне информације могу се наћи на сајту Управе царина:

 http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/MotornaVozila.aspx

Царинске повластице за увоз возила за особе са инвалидитетом:

http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/CarinskePovlastice.aspx


Уношење и изношење различитих роба::више информација може се наћи на сајту Управе царина:
http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/KorisneInformacije.aspx

Пренос физички преносивих средстава плаћања:
http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/PrenosivaSredstvaPlacanja.aspx


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава губитка путне исправе
Војна обавеза
Информација о бележничким услугама у дипломатско-конзуларним представништвима
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари