Printer Friendly Version ИЗБОРИ 2020 - НАСТАВАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ @ 6 March 2020 01:13 PM

ИЗБОРИ 2020. - НАСТАВАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ

 

Председник Р. Србије је 10. маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике ("Службени гласник РС" број 68/20) којом је као датум одржавања избора одређен 21. јун 2020. године.

 

Републичка изборна комисија је 11. маја 2020. године донела Решење о наставку изборних радњи.

 

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У МИЛАНУ

ИЗБОРИ 2020 – УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ

 

Председник Републике Србије донео је одлуку о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине који ће бити одржани 21. јуна 2020. године.

 

КО ИМА БИРАЧКО ПРАВО У ИНОСТРАНСТВУ

• Бирачко право имају пунолетни држављани Републике Србије који живе у иностранству и имају пребивалиште у Републици Србији.

• Право да гласају у иностранству имају и држављани Републике Србије који на дан гласања туристички или пословно бораве у иностранству, ако су претходно благовремено поднели захтев за гласање у иностранству.

 

КAKO МОЖЕTE ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

• Држављанин Републике Србије може гласати у иностранству ако је уписан у Јединствени бирачки списак Републике Србије.

• Молимо да пре пријаве обавезно проверите да ли сте уписани у Јединствени бирачки списак. То можете учинити на основу јединственог матичног броја (ЈМБГ) преко сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу: https://upit.birackispisak.gov.rs

• Провера се може обавити и у просторијама Генералног конзулата приликом подношења захтева за гласање.

• Уколико нисте уписани у бирачки списак, Захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Републици Србији можете преузети овде: Захтев за упис у Јединствени бирачки списак 

• Захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Републици Србији можете  добити и у просторијама Генералног конзулата

• Поред захтева, потребно је приложити и копију важећег пасоша или личне карте Републике Србије.

• Уколико сте већ уписани у Јединствени бирачки списак, Захтев за упис у бирачки списак за гласање у иностранству можете преузети овде: Захтев за гласање у иностранству 

• Захтев за упис у бирачки списак за гласање у иностранству можете добити и у просторијама Генералног конзулата

• Поред захтева, потребно је приложити и копију важећег пасоша или личне карте Републике Србије.

• Захтев мора бити попуњен читко. Подаци морају бити исправни.

• Погрешно унети подаци могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.

 

ДО КАДА СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ЗА ГЛАСАЊЕ

• Захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за гласање у иностранству може се преко Генералног конзулата Републике Србије у Милану поднети најкасније до 30. маја 2020. године у 12:00 часова.

 

КАКО МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ

• Као препоручену пошиљку - попуњен и потписан захтев, као и копију српског пасоша или личне карте можете послати на адресу: Via Pantano 2, 20122 Milano (MI), Italia

• У електронској форми - попуњен и потписан захтев, као и српски пасош или личну карту, потребно је скенирати и путем мејла послати на адресу: info@gkrsmi.it

Због тренутне ситуације у Р. Италији са ЦОВИД-19 вирусом, препоручујемо да свако ко је могућности процедуру пријаве за гласање у инсотранству изврши путем електронске поште.

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ БИРАЧА

• Бирачу који испуњава услове за гласање ће бити послато обавештење о дану и времену одржавања избора са бројем и адресом бирачког места на коме гласа.

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе Р. Србије за бираче који имају боравиште у иностранству можете видети ОВДЕ.