| |     latinica | english  
Насловна
Пријава губитка путне исправе

Пријава губитка путне исправе


У случају губитка путне исправе у иностранству неопходно је да лице БЕЗ ОДЛАГАЊА пријави нестанак најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, у складу са чланом 42 став 2 Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“, број 90/07, 81/19). Надлежни орган за издавање путне исправе ће исту решењем прогласити неважећом, у складу са чланом 43 став 1 Закона о путним исправама.

Указујемо на важност поступања у складу са законским одредбама, јер нестали пасош може бити предмет злоупотребе у периоду од губитка/крађе до момента оглашавања истог неважећим.Конзуларне услуге
Пријава губитка путне исправе
Војна обавеза
Информација о бележничким услугама у дипломатско-конзуларним представништвима
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари